Koronavirus – Vuoden 2020 Musta joutsen

Ane Ahnger
Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry

Koronaviruksen aiheuttama kuva maailmanlaajuisesta leviämisestä luo maailmasta päivä päivältä yhä ahdistuneemman. Nämä syvenevät huolet heijastuvat osakemarkkinoiden heilahteluun. Eräs maailman johtavista pääomasijoitusyhtiöistä lähetti viime viikolla sijoitussalkuissa oleville huomautuksen siitä, että koronavirus voi tuoda markkinoille pitkittyneen globaalin talouden hidastumisen, muuttaa pohjimmiltaan liiketoimintaympäristöä ja kehotti heitä tukemaan tulevaa taloudellista tilannetta. Kukaan ei tässä vaiheessa osaa tarkemmin ennustaa viruksen aiheuttaman pysähdyksen vakavuutta eikä kestoa.

Hälyttävässä viestissään yritys nimitti koronaviruksen ”Vuoden 2020 Mustaksi joutseneksi”. Kuvauksia ”Mustasta joutsenesta” julkaistaan harvoin. Ne kuvaavat odottamattomia tapahtumia, jotka vaikuttavat voimakkaasti globaaliin toimintaan. On syytä muistaa, että ilmaus ”Musta joutsen” sai huomiota toista kymmentä vuotta sitten vuoden 2008 taantuman ja sen jälkimaininkien aikana.

Pääomasijoitusyhtiön tämän vuoden alussa julkaisema muistio antaa ohjeita varautumisen käynnistyksen järjestämiseksi, jotta liiketoiminnoissa olisi paremmat selviytymisen edellytykset koronaviruksen takia leviävien vaikutusten aiheuttamista liiketoiminnan ja talouden haasteista. Liiketoiminnalliset neuvot kohdeyrityksille olivat suurin piirtein seuraavat, omilla lisäyksilläni:

  • Yritä ylläpitää toimintaa kuten aikaisemmin, vaikka se olisikin haasteellista. Mahdollista henkilökunnan etätyöskentelyä.
  • Pidä huolta ammattitaitoisesta henkilökunnasta ja yrityksen kyvystä toimia. Tarvittaessa käynnistä yhteistoimintatoimenpiteet. Jos on varaa, keskeytä toiminta määräajaksi osittain tai kokonaan.
  • Ole valmis, leikkaa kuluja järkevissä puitteissa, säästä rahaa pahan päivän varalle. Mieti, kuinka pitkäksi aikaa kassa riittää, jos tuloja ei ole, kuukauden tai kahden ajaksi. Voiko talous kestää yhden huonon vuosineljänneksen tai toisenkin? Vaikka varaudut, rahavarat saattavat silti kuihtua turhan pian.
  • Valmistaudu selviämään vaikeutuvasta myynnistä. Toisella osapuolella saattaa kaupanteon arvoperustat horjua. Tarjoukset, jotka näyttivät varmoilta, eivät välttämättä toteudu ainakaan sillä aikataululla, kun on suunniteltu. Tärkeintä on kuitenkin, ettei luovuteta, vaan yritetään saavuttaa tavoitteet.
  • Älä leikkaa kuitenkaan rahoitusta sellaisista toiminnoista, joiden avulla yrityksen pitää päästä etenemään nopeasti, kun tilanne normalisoituu. Silloin yrityksellä saattaa olla hallussaan etulyöntiasema suhteessa muihin.
  • Kommunikoi aktiivisesti kaikkien sidosryhmiesi kanssa. Jos kohtaat mahdottomia tilanteita, kommunikoi mieluummin etukäteen hyvissä ajoin ja pyydä apua, jos tarvitset.
  • Punnitse investointien aikataulua. Varaudu kuitenkin siihen, että yritys on hyvässä valmiudessa investointien varassa, kun sopiva aika koittaa.

Pitää muistaa, että koronaviruksen aiheuttama tilanne on tullut päälle nopeasti ja suurempana kuin on arvioitu, mutta ei odottamatta. Voi olla, että tilanne normalisoituu nopeasti ja toiminnot palautuvat ennalleen ehkä voimallakin. Liiketoiminnassa kuten muutenkin tulee eteen yllättäviäkin tilanteita. Silloin hyvä tilannetaju ja valmiit, ennakkoon tehdyt suunnitelmat ovat arvokkaita.

Ane Ahnger

Kirjoittaja on diplomi-insinööri, yritysterveyttäjä ja hallitusammattilainen