Lisää ryhtiä johtamiseen

Miia Vironen
Satakunnan Hallituspartnerit ry

Satakunnan Kauppakamari on tavoittanut Hallitukset töihin! -palvelun merkeissä nyt jo noin 60 satakuntalaista yritystä. Yritysten vetäjien kanssa keskusteluissa nousee tyypillisesti esiin samat teemat toimialasta riippumatta.

Miten nostaa yritystoiminta seuraavalle tasolle? Esimerkiksi miljoonan euron liikevaihdosta kolmeen miljoonaan? Ammattimainen hallitus ja yrityksen ulkopuoliset hallituksen jäsenet voivat alkaa kiinnostaa yritysjohtoa esimerkiksi siinä kohtaa, kun olisi aika kasvaa ja tunnistetaan, että nykyisellä tekemisellä ja olemassa olevalla tiimillä ja sen osaamisella ei ole mahdollista tätä kasvun tai kehityksen loikkaa tehdä.

Hallituksen merkitys korostuu erityisesti erilaisissa yrityksen muutostilanteissa, olipa kyseessä sitten kansainvälistyminen, sukupolvenvaihdos tai korona-ajan haasteet. Se, millainen hallitus kulloinkin tarvitaan, riippuu yhtiön elinkaaren vaiheesta. Startup tarvitsee erilaisen hallituksen kuin vakiintunut yritys. Kriisiyhtiöllä on eri painotukset kuin kasvuun tai vientiin tähtäävällä yrityksellä. Hyvä hallitus tuo kulloiseenkin tilanteeseen oikeanlaista osaamista ja uusiutuu yrityksen tarpeiden mukana.

Ensimmäisen ulkopuolisen hallituksen jäsenen mukaan ottaminen on yrityksen omistajille aina iso asia – puhutaanhan siinä johtamisen rakenteiden muuttamisesta merkittävällä tavalla. Hallitusjäsentä rekrytoitaessa oikeanlainen asiantuntemus ja henkilökemiat puntaroidaan tarkasti ja varovaisesti, vaikka omistajalla onkin aina valta erottaa omistamansa yrityksen hallituksen jäsenet, niin halutessaan. Ammattimaisen hallituksen muodostaminen ei ole pikainen prosessi, vaan saattaa hyvin viedä 1,5 vuottakin.

Yrityksen omistajien täytyy olla valmiita hyväksymään, että johtamismalli muuttuu. Parasta hyötyä ja osaamisen potentiaalia johtamiseen ja strategiaprosessiin saa vain sillä, että antaa toiselle toimielimelle valtaa omastaan. Joskus on vaikea luopua vallasta ja altistua sille, että joku muu ottaa kantaa suunnitelmiin ja evästää, mille ladulle olisi syytä suunnata.

Hallitukset töihin! -palvelua yrityksen menestyksen tueksi

Satakunnan Kauppakamari on tavoittanut Hallitukset töihin! -palvelun merkeissä nyt jo noin 60 satakuntalaista yritystä. Yritysten vetäjien kanssa keskusteluissa nousee tyypillisesti esiin samat teemat toimialasta riippumatta. Tässä hetkessä yrityksiä mietityttää erityisesti strategia ja suunnan kristallisoiminen, mikä poikkeuksellisena ajanjaksona on hyvinkin ymmärrettävää. Myös oikeanlaisten osaamispotentiaalien ja avainkompetenssien tunnistaminen sekä niihin liittyvät rekryt, palvelumuotoilu, asiakaskokemus, digitalisaatio sekä markkinatuntemus nousevat teemoina vahvasti esille yritysjohtajien kanssa keskustellessa.  Usein yrityspäättäjien toiveena on yksinkertaisesti luoda lisää ryhtiä ja rotia johtamiseen.

Hallitukset töihin! -palvelussamme autamme yrityksiä tunnistamaan, minkälainen osaaminen erityisesti tukisi johtamista ja yrityksen kehitystä senhetkisessä elinkaaren vaiheessa sekä myös tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisessa.

Aktiivinen ja hyvä hallitustyöskentely on tutkitusti monen menestyneen yrityksen taustalla. Tilastollisesti ne yritykset pärjäävät paremmin, joilla on toimivat hallitustyön käytännöt. Hallitustyöhön sijoitettu euro tulee varmasti nopeasti takaisin.

Miia Vironen

Kirjoittaja on Satakunnan ja Rauman Kauppakamarien alueilla toimivan Hallitukset töihin! -palvelun vetäjä sekä Satakunnan Hallituspartnerit ry:n hallituksen jäsen.