Yrittäjän oman elämän tilinpäätös

Katja Rajala
Pohjanmaan Hallituspartnerit ry

Vuosi lähestyy loppuaan ja monessa yrityksessä se tarkoittaa myös yrityksen tilikauden loppumetrejä. Liian harvoin yrittäjä pysähtyy tekemään oman elämänsä tilinpäätöstä yrittäjänä. Yrittäjä on kuitenkin yrityksensä sydän, jonka sykkeestä tulee huolehtia.

Vuosi lähestyy loppuaan ja monessa yrityksessä se tarkoittaa myös yrityksen tilikauden loppumetrejä. Liian harvoin yrittäjä pysähtyy tekemään oman elämänsä tilinpäätöstä yrittäjänä. Yrittäjä on kuitenkin yrityksensä sydän, jonka sykkeestä tulee huolehtia. Ei ole työnantajaa tai esimiestä, joka järjestäisi lakisääteisiä tarkastuksia työterveyshuoltoon tai pitäisi kehityskeskusteluja. Osalla on ehkä sopimus työterveyshuollon kanssa, osa on hoitanut sairaudenhoidon vakuutusten kautta ja joillakin asiaa ei ole ratkaistu millään tavoin.

Yrityksen liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä on helppo keskittyä pääsääntöisesti ”koviin asioihin”. Monesti kuitenkin näiden kovien asioiden taustalla on pehmeämmät tekijät sekä hyvässä että pahassa. On helpompi ihmetellä̈ numeroita ja toimintojen sujumattomuutta kuin todeta kenties niihin vaikuttava oma elämäntilanne tai oma toimintapa ja huonot vuorovaikutustaidot. Ei toki aina näinkään ole. Yrittäjä kuitenkin vastaa itse omasta työhyvinvoinnistaan. Siksi sen äärelle olisi syytä pysähtyä säännöllisesti kunnolla aikaa varaten.

Mitä onkaan jo saatu aikaan?

Vähintäänkin kerran vuodessa olisi hyvä tehdä yrittäjän oman elämän tilinpäätös, elämän tuloslaskelman arviointi, millainen tulo- ja menovirta on ollut suhteessa tulokseen menneen vuoden aikana. Millaisia tulovirtoja, elämän voimatekijöitä ja voimavaroja elämään on virrannut ihmisten, asioiden ja tekemisten kautta? Millaisia panostuksia elämään on tehty suhteessa itseen ja läheisiin? Entä millaisia menoja, aikasyöppöjä, kriisejä, ristiriitoja tai yllättäviäkin tapahtumia on vienyt henkisen jaksamisen kapasiteettiä? Tämän pohjalta syntyy tulos, tämänhetkinen psykofyysinen tila. Yrittäjän oman elämän tase paljastaa senhetkisen tilan, millainen on velka läheisille ihmissuhteille, omalle terveydelle ja muihin hyvän elämän kokonaisuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Varallisuus on yrittäjä itse sekä kaikki olemassa olevat resurssit, ne lähellä olevat tärkeät ihmiset, jotka sillä hetkellä elämässä olevat. Millä tai minkä kustannuksella tämä kaikki on tehty? On tärkeä antaa kiitosta itselle ja lähellä oleville ihmisille. On hyvä ajoittain nähdä se, mitä on jo saanut aikaan.

Herättäisinkin ajattelua siitä, miten tärkeä rooli hallituksen ulkopuolisella jäsenellä pk-yrityksessä voi olla myös yrittäjän jaksamisen tukena. Ulkopuolinen henkilö voi havaita asioita eri tavoin kuin sisältä katsottuna. Terapeutiksi tai lääkäriksi ei tarvitse ryhtyä, mutta asioiden puheeksi ottaminen ja tarvittaessa eteenpäin ohjaaminen on tärkeää.  Yrittäjä on yrityksen tärkein resurssi. On lyhytnäköistä keskittyä vain yritykseen. Ajateltaessa elämää kauaskantoisemmin oleellista yritystoiminnan ohessa on yrittäjän kokema elämän merkityksellisyys ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Katja Rajala
yrittäjä ja yrittäjävaikuttaja

Syksyllä 2020 ilmestyi kirja: Yrittäjän syke – yrittäjänä elämisen taito