Perinteinen taksivälitysyhtiö määritteli itsensä uudestaan – Case Ekvator Oy

Kari Voutila, toiminnanjohtaja
Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Perinteinen Kuopiossa jo vuodesta 1972 toiminut taksi- ja Kela-kuljetuksia välittävä ja näiden maksuliikennepalveluja tarjoava Savon Taksidata päätti määritellä itsensä uudestaan. Missio vaihtui alustapalveluyhtiöksi, johon lähdettiin laatimaan uutta strategiaa ja sitä tukemaan haettiin ulkopuolista hallitusosaamista.

 

Taksiliikenneala mullistui vuonna 2018, kun alaa koskeva sääntely purettiin ja ala vapautui kilpailulle. Murrosta vauhditti myös yhteiskunnan tukemien Kela-kuljetusten keskitetty kilpailuttaminen sekä keväästä 2020 alkaen tätäkin toimialaa rajusti kohdellut pandemia.

Savon Taksidata Oy on selvinnyt murroksesta kohtuullisen hyvin, mutta turvatakseen menestyksen myös jatkossa yhtiön on kehitettävä toimintaa erityisesti digitaalisten palveluiden osalta. Keväällä 2021 yhtiössä aloitti toimitusjohtajana Jari Kukkonen, jolle Hallituspartnerien välitystoiminta oli tullut tutuksi Raskassarja Oy:n hallituksen jäsenenä.

Yhtenäisen näkemyksen luominen tulevaisuuden suunnasta oli haastava

– Yhtiöllä on reilu 100 omistajaa ja hallitustyö oli aiemmin koostunut pelkästään omistajista, jotka ovat olleet joko entisiä tai nykyisiä taksiautoilijoita, kertoo Jari Kukkonen. – Hallitustyöskentelyssä operatiiviset asiat olivat hyvin vahvasti läsnä, omistajastrategiaa ei oltu määritelty, jonka seurauksena yhtenäisen näkemyksen luominen tulevaisuuden suunnasta oli haastava.

Yhtiössä aloitettiin strategiatyö, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöstä toimialariippumaton, innovatiivinen alustapalveluyhtiö. Osana tätä prosessia päätettiin uudistaa yhtiön hallitustyöskentelyä siten, että hallituksessa on jatkossa vähemmän jäseniä ja mukaan otetaan kaksi ulkopuolista, riippumatonta hallituksen jäsentä, joista toinen tulee hallituksen puheenjohtajaksi.

– Hallituspartnerien välitystoiminta oli minulle jo aiemmin tuttua, joten oli helppo lähteä hakemaan ratkaisua Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n kautta, kertoo Kukkonen. – Meillä oli selkeä visio mitä haemme; toimialan ulkopuolelta tulevaa kokemusta alustataloudesta ja palvelujen konseptoinnista, sekä vahvaa kokemusta hallitus- ja strategiatyöstä laajan omistajajoukon omaavasta yhtiöstä.

”Yhteistyö Hallituspartnerien kanssa sujui todella nopeasti.”

Kukkosen mukaan prosessi oli nopea ja mutkaton: – Reilun kuukauden jälkeen ensimmäisestä tapaamisesta Hallituspartnerien kanssa meillä oli viisi todella hyvää hakijaa haastattelussa. Ehdoton lisäarvo prosessissa oli Hallituspartnerien näkemys viedä haku heti valtakunnalliseksi.

Syksyllä uusi hallitus aloitti työnsä ja uutena puheenjohtajana aloitti hallituspartneri Katri Sipilä, joka on aiemmin toiminut pitkään Teoston toimitusjohtajana. Toisena riippumattomana jäsenenä aloitti hallituspartneri Tuire Nyberg, jolla on vahva kokemus palvelujen tuotteistamisesta ja asiakkuuksien johtamisesta toimiessaan mm. Ikea Centers Suomen toimitusjohtajana.

– Neljässä kuukaudessa on tapahtunut jo paljon. Olemme hallituksen avustuksella kuulleet omistajia ja hallituksella on laaja tuki omistajien joukossa, kertoo Jari Kukkonen. – Yhtiön uusi strategia innovatiivisena ja toimialariippumattomana alustapalveluyhtiönä on valmistumassa ja olemme tehneet brändityön, jonka seurauksena yhtiön nimi vaihtui Ekvator Oy:ksi.

– Toimivalle johdolle uusi hallitus tuonut merkittävästi lisäarvoa. Hallitus pystyy nyt haastamaan ja sparraamaan toimivaa johtoa, kyseenalaistamaan tuttuja ja totuttuja toimintatapoja. Hallitustyö on ammattimaista ja se laittaa riman myös johdolle entistä korkeammalle.

– Jokaisen yrityksen pitäisi pitää huolta hallitustyöstä ihan samalla intensiteetillä kuin yrityksestä itsestään pidetään huolta. Suosittelen lämpimästi ulkopuolisten, riippumattomien hallitusjäsenten hankkimista esimerkiksi Hallituspartnerien kautta, summaa Jari Kukkonen kokemuksiaan.

 

Kari Voutila

Kirjoittaja on kuopiolainen hallitustyön tekijä ja Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n toiminnanjohtajana, jonka missio on auttaa itäsuomalaisia pk- ja startup-yrityksiä menestymään.