CASE DOMETAL OY – HALLITUSAMMATTILAISTEN  REKRYTOINTI TURUN HALLITUSPARTNERIEN AVULLA

Marjut Urpo
Hallituspartnerit Turku ry

Yrityksessä on aina haluttu tehdä asiat järjestelmällisesti. Yrityksen kova kasvuvauhti ja ehkä toiminnan liiallinen, pääosin yrityskauppojen aiheuttama rönsyilykin herätti tarpeen hallinnollisen osaamisen kehittämiseen, yrittäjien sanoin ”ryhtiliikkeeseen”.

HAASTATELTAVANA DOMETAL OY:N TOIMITUSJOHTAJA, YRITTÄJÄ VESA MÄKELÄ

Dometal Oy on vuonna 1997 perustettu perheyritys, jonka juuret ovat varsinais-suomalaisella maaseudulla Loimaalla, missä yrityksen tehdas nykyisinkin sijaitsee. Alunperin yritystoiminta käynnistyi nykyisten omistajien isän maatalouden sivuelinkeinona tekemistä metallitöistä. Vuonna 1997 koettiin tarpeelliseksi perustaa erillinen metallialan alihankintayritys, joka myöhemmin profiloitui korkealaatuisten maanmuokkaus- ja kylvökoneiden valmistajaksi.  Mukana yritystä perustamassa olivat  nyt jo eläkkeellä olevan isän lisäksi perheen kaksi vanhinta poikaa Pasi ja Vesa Mäkelä. Myöhemmin mukaan on liittynyt myös nuorin veli, Juha-Pekka Mäkelä.

Toimitusjohtaja Vesa Mäkelän mukaan yrityksessä on alusta asti ollut visio sekä omien laadukkaiden tuotteiden valmistuksesta, kasvusta että kansainvälistymisestäkin. Kasvua on haettu useilla yrityskaupoilla ja kansainvälistymään on lähdetty rohkeasti. Oppirahojakin on jouduttu Vesa Mäkelän mukaan maksamaan, mutta pääosin hän on yrityksen kehitykseen hyvin tyytyväinen. Kuluvalla tilikaudella (8/23) konsernin liikevaihto yltänee 20 miljoonaan euroon. Henkilöstön määrä, mukaan lukien Tanskan ja Unkarin myyntiyhtiöt, noussee 85-90 henkilöön. Päämarkkina-alueina ovat Pohjoismaat ja itäinen Eurooppa. Myös Kanadassa on pientä toimintaa. Viennin osuus on n. 50 % ja uuden hallituksen tukemana sitä on tarkoitus kasvattaa.

Yrityksessä on aina haluttu tehdä asiat järjestelmällisesti. Yrityksen kova kasvuvauhti ja ehkä toiminnan liiallinen, pääosin yrityskauppojen aiheuttama rönsyilykin herätti tarpeen hallinnollisen osaamisen kehittämiseen, yrittäjien sanoin ”ryhtiliikkeeseen”. Niinpä vanhin veljeksistä, yrityksen hallituksen puheenjohtajana toimiva Pasi Mäkelä ilmoittautui Hyväksytty Hallituksen jäsen (HHJ) -kurssille Turkuun. Kokemukset olivat niin hyvät, että seuraavaksi kurssille lähti Vesa Mäkelä, joka on toiminut Dometal Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2021 alkaen.

Aika alkoi olla kypsä hallitustyöskentelyn kehittämiseen

Veljekset keskustelivat kurssilla oppimastaan ja näin alkoi itää yhteinen halu kehittää yrityksen hallitustyöskentelyä. Vuoden 2021 loppupuolella he ottivat yhteyttä Hallituspartnerit Turku ry:n edustajiin ja antoivat toimeksiannon kahden uuden hallitusjäsenen hakuprosessista. Siihen asti hallituksen olivat muodostaneet pelkästään yrityksen omistajat.

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa kaksi Hallituspartnerit Turun edustajaa tutustui yrittäjiin, yhtiöön ja kuuntelivat herkällä korvalla toiveita hallitusjäsenten osaamisprofiileista. Tämän perusteella syntyi prosessin toisena vaiheena sekä Hallituspartnereiden jäsenistöstä että myös muusta osaajaverkostosta noin kymmenen sopivaksi katsotun hallitusosaajan nimilista.

Ehdokaslista käytiin läpi Dometalin ja Hallituspartnereiden edustajien tapaamisessa. Vesa Mäkelä kertoi, että ehdokkaiden esittelytilaisuudesta oli paljon apua. Yhdessä tutkittiin LinkedIn -profiileja ja keskusteltiin ehdokkaiden erityisosaamisalueista ja siitä, miten he voisivat auttaa yritystä eteenpäin.

Yrittäjät valitsivat haastatteluun kolme sopivaa henkilöä. Prosessissa oli kulunut kuitenkin jonkin verran aikaa mm. koronarajoitusten ja sairastumisten vuoksi ja yhden kandidaatin tilanne oli ehtinyt muuttua ja hän joutui vetäytymään kesken prosessin. Muiden ehdokkaiden kanssa tavattiin ensin Teamsilla ja sitten henkilökohtaisesti Loimaan tehtaalla. Tapaamalla kasvokkain voidaan varmistua asiaosaamisesta, mutta erityisen tärkeänä yrittäjät pitivät ”henkilökemioiden” tunnustelua vapaamuotoisemmassa keskustelussa paikan päällä.

Prosessin päätteeksi yrittäjät valitsivat hallituksen uusiksi jäseniksi Ola Ulmalan Lahdesta ja Tero Järvisen Loimaalta. Molemmilla on vankkaa osaamista laitekaupasta, valmistuksesta ja kansainvälistymisestä niin toimitusjohtajan kuin myynnin johdon tehtävistä.

Keskustelussani Vesa Mäkelän kanssa kysyin palautetta edellä kuvatun prosessin läpiviemisestä. Hän oli hyvin tyytyväinen lopputulokseen, mutta pohdintaa aiheutti hieman prosessin venähtäminen yli kuudeksi kuukaudeksi.

Pääosin viivästykset johtuivat koronasta tai toimeksiantajan omista kiireistä, joten Hallituspartnereille ei tästä kritiikkiä tullut. Tarkemmin asiaa ajateltuaan Vesa Mäkelä päätyi siihen, että prosessin pituus oli tärkeälle asialle eduksi. Yhtiössä tuli useampaan kertaan pohdittua ehdokkaiden osaamista ja yrityksen tarpeita ennen kuin oltiin valmiita päätökseen. Hän suositteleekin muita samassa tilanteessa olevia yrityksiä varaamaan prosessille tarpeeksi aikaa, jotta lopputulos on mahdollisimman hyvä.

Saatu lisäarvo on jo tunnistettavissa

Keskustelun lopuksi kävimme läpi ulkopuolisten, riippumattomien hallituksen jäsenten yritykselle tähän mennessä tuomaa lisäarvoa. Vaikka Vesan sanoin vasta ”kuherrusvuosi” on uudella hallituskokoonpanolla vietetty, paljon ryhtiä on toimintaan jo saatu. Raportit ovat aiempaa selkeämpiä, mittaristo on kehitteillä ja hallituksen itsearviointikin on tehty. Lisäksi tukea hankalissa kysymyksissä on aina puhelimen päässä saatavilla. Yhteyttä pidetään siis aktiivisesti myös hallituksen kokousten välillä tilanteen niin vaatiessa.

Esille nousivat myös uuden hallituksen laajan verkoston hyödyntäminen, asioiden rohkea kyseenalaistaminen ja uusien näkökulmien esiintuominen. Vaikka uudet hallitusjäsenet näyttävät paperilla melko samankaltaisilta taustoiltaan, lähestyvät he asioita sopivasti eri näkökulmista, toteaa Mäkelä tyytyväisenä. Hän suosittelee ammattimaisten hallitusjäsenten hankkimista myös muille perheyrityksille, mutta huomauttaa, että omistajien on oltava tällaiseen, ajatuksia ja toimintatapoja haastavaan työskentelyyn valmiita. Dometalissa oikea aika oli nyt.

Kirjoittaja
Marjut Urpo
Hallituspartnerit Turku ry