Kasvuyhtiö ja hallitus – Suomen tulevan menestyksen ytimessä

Timo Nieminen
ContractZen Oy kasvuyhtiön hallituksen puheenjohtaja

Kasvuyhtiöiden eli start-up:ien hallitustyöskentely on luonnollisesti hyvin mielenkiintoista. Hallituksen näkökulmasta vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää (!). Suomen kannalta näissä kasvuyhtiössä työskentely on kuitenkin äärimmäisen tärkeätä. Itse koen, että nykypäivän kasvuyhtiöt tulevat ratkaisemaan Suomen elinkeinoelämän tulevaisuuden. Työskentelemme tässä siis tulevan menestyksen ytimessä!

Kasvuyhtiöiden hallitus ja hallitustyöskentely voivat olla yksi ratkaiseva tekijä kasvuyhtiön menestystarinassa, mutta tarkkana tässä pitää olla. Forbes – lehdessä ilmestyi viime vuoden lopulla mielenkiintoinen artikkeli (4 Common Mistakes Startup Founders Make With Their Board Of Directors) kasvuyhtiöiden hallitustyöskentelystä.

Yleisimmät virheet hallituksen suhteen pitää tunnistaa

Ensimmäinen sudenkuoppa liittyy riittämättömään kommunikaatioon (Infrequent communication). Kasvuyhtiössä on yleensä hyvin kiire. Tällöin puhuminen unohtuu ja epäselvät tilanteet luovat konflikteja niin yrityksen sisällä kuin toimitusjohtaja-perustajan ja hallituksen välillä. Oman kokemukseni mukaan hallituksen pitää olla tässä myös kärsivällinen. Jos toimitusjohtaja-perustaja on kiireinen ja tietää, mitä pitää tehdä, niin on annettava myös tilaa. Kun muistaa Kimi Räikkösen kommentin ”Leave me alone, I know what I’m doing”, on jo pitkällä. Hallitusta kannattaa myös informoida asioista säännöllisesti. Myös niistä positiivista asioista saa puhua, esim. uusista isoista asiakkaista!

Joskus perustaja-toimitusjohtajalla on tarve saada kaikki näyttämään vain hyvältä (Sugarcoating bad news). Mielestäni tämäkin on ihan inhimillistä. Jos jatkuvalla syötöllä haet rahoitusta eri tahoilta, ja rahan loppuminen on viikkojen kysymys, niin kovin paljon et ehkä halua ”venettä itse keikuttaa”. Keikuttajia kyllä riittää ympärillä. Kysymyshän on luottamuksesta. Hallitus pitäisi kokea kumppanina. Luonnollisesti luottamuksen ja kumppanuuden syntyminen vaatii aikaa ja on myös helposti särjettävissä. Ulkopuolisille kasvuyritysten hallitusten jäsenille antaisin neuvon, että tukekaa omistajia/toimitusjohtajaa! He ovat ihan ”lirissä” koko ajan. Hallitus voi olla se henkireikä, jolla toimitusjohtaja-omistaja jaksaa seuraavan periodin.

Hallituksen ja toimitusjohtajan roolien ymmärtäminen on tietysti tärkeätä. Kasvuyritysten vetäjät ovat käytännönläheistä porukkaa. Syntyy houkutus kysyä suoraan hallitukselta, mitä pitäisi kussakin tilanteessa tehdä (Relinquishing power). Hallituksen tehtävä ei kuitenkaan ole johtaa operatiivista toimintaa tai tehdä päätöksiä operatiivisista asioista. Hallitus ei usein edes olisi kykenevä näihin päätöksiin, koska tarvittavaa tietoa ei ole saatavilla. Toimitusjohtaja-perustajalla kannattaa olla matkassa oma ratkaisuehdotus, johon hallitus voi ottaa kantaa ja kertoa eri näkökulmia.

Kasvuyrityksen hallituksen muodostaminen vaatii mielestäni ajattelua (!). Eri taustat omaavat henkilöt voivat tuoda uusia näkökulmia toimitusjohtaja-perustajalle. Moniosaava hallitus on omistajien/toimitusjohtajan etu (Not seeking diversity of opinion). Rahoitus pyörii jatkuvasti teemana kasvuyrityksen agendalla. Se on elintärkeä asia kasvuyhtiölle, MUTTA ulkopuolisen hallitusjäsenen velvollisuus on tällaisessa hallituksessa nostaa tarkasteluun yrityksen pitkän aikavälinkin asioita kuten strategia, markkinointi ja myynti. Ilman moniosaavaa hallitusta tämä ei onnistu. Ikäprofiili kasvuyhtiön hallituksessa voi myös olla hyvin erilainen kuin ns. perinteisellä yrityksellä. Jos kehitetään SaaS-palvelua uusille markkinoille, perinteinen kokemus hallitustyöskentelystä ei välttämättä ole relevanteinta? Sen sijaan milleniaalien ja/tai digitaalisten palveluiden ”heavy usereiden” näkökulman tuominen hallitukseen voi olla aivan kriittistä.

Näitä sudenkuoppia väistämällä kasvuyhtiöiden hallitustyöskentely voi olla omalta, ja Suomen elinkeinoelämänkin, kannalta hedelmällisempää.

Timo Nieminen
DI, KTM & HHJ
ContractZen Oy kasvuyhtiön hallituksen puheenjohtaja