Milloin hallituksen vahvistaminen ei olekaan paras ratkaisu asiakkaallemme?

Ville Valtonen, hallituksen sihteeri
Hallituspartnerit Turku ry

Voiko keskeisistä arvoistamme yksi: ”Tavoittelemme aina asiakkaillemme parhaita ratkaisuja” johtaa myös tilanteeseen, jolloin hallituksen vahvistaminen ja uudistuminen ei olekaan se paras ratkaisu asiakkaallemme? Joskus asia on näin. Hallituspartnerit Turku ry:ssä olemme tunnistaneet tilanteita, joissa alkuperäinen keskustelun avaus hallitusjäsenen hausta onkin päätynyt muunlaisiin ratkaisuihin.

Hallituspartnereiden arvopohjan peruspilarit ovat tuloksellisuus, uudistuminen ja kumppanuus, ja vielä tarkemmin kuvattuna:

Toimintamme on tuloksellista, kun pk-yritykset menestyvät hyvän hallitustyön kautta ja hallitusosaaminen kasvaa ja leviää Suomessa.

Edistämme uudistumista, kun tuomme yritysten hallituksiin uusia näkökulmia, kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja saatamme tutkimuksen uudet tuulet hallitusten arkeen.

Luotettavina kumppaneina tavoittelemme aina asiakkaillemme parhaita ratkaisuja. Luottamuksella, kysymällä, kuuntelemalla ja auttamalla.

Nämähän mielellään allekirjoitamme, eikö niin? Voiko silti kolmas arvoista, ”tavoittelemme aina asiakkaillemme parhaita ratkaisuja” johtaa myös tilanteeseen, jolloin hallituksen vahvistaminen ja uudistuminen ei olekaan se paras ratkaisu asiakkaallemme? Joskus asia on näin.

Hallituspartnerit Turku ry:ssä olemme tunnistaneet ainakin seuraavia tilanteita, joissa alkuperäinen keskustelun avaus hallitusjäsenen hausta on päätynyt muunlaisiin ratkaisuihin.

Yritystoiminnan alussa toiminta lähtee usein liikkeelle asiantuntijan halusta kaupallistaa osaamistaan, mikä johtaa seuraavassa vaiheessa organisaation kasvattamiseen. Arjen taitoja tarvitaan operatiivisessa johtamisessa ja uusissa päätöksentekotilanteissa. Miten johdan yrityksen taloutta, henkilöstöhallintoa ja myyntiä? Opittavia taitoja kaikki osaavalle asiantuntijalle, mutta ehkä uusi hallitusjäsen ei ole luontevin ratkaisu näiden tärkeiden taitojen omaksumisessa? Hallitusjäsenen sijaan voi tällöin olla parempi ratkaisu saada yrittäjälle kokenut liikkeenjohdon sparraaja, joka tukee uusissa tilanteissa toimintaa.

Yrityksen ajautuessa taloudellisiin vaikeuksiin, hallitustyöskentelyn vahvistaminen tapahtuu usein advisor-toiminnan muodossa, koska vastuukysymysten vuoksi varsinaisten uusien hallitusjäsenten löytäminen on vaikeaa. Näissä tilanteissa tarvitaan myös erittäin nopeita operatiivisia toimenpiteitä likviditeetin parantamiseksi ja taseen vahvistamiseksi. Tällöin kokenut interim-CFO tai muu ulkopuolinen yritystalouden osaaja pystyy hallitusta nopeammin ja tehokkaammin ryhtymään tarvittaviin tervehdyttämistoimenpiteisiin, joskin hallituksen ja /tai toimitusjohtajan tukemana. Akuutin kriisin ratkettua on toki syytä kääntää katseet aikaisempaa vahvempaan ja aktiivisempaan hallitustyöskentelyyn, jotta uusi suunta löytyy ja vastaavilta vaikeuksilta vältytään tulevaisuudessa.

Yritystoiminnan kasvaessa eri toiminnot (markkinointi, IT, HR jne.) eivät enää voi olla vain yrittäjän tai yrittäjäpariskunnan harteilla. Tekeminen vaatii näkemystä ja suuntaa, mutta myös paljon työaikaa. Silloin on hyvä pohtia, onko edessä operatiivisen tekemisen vahvistaminen rekrytoinnin kautta, vai strategisen kyvyn tuominen hallitukseen? Tai ehkä molemmat? Asiahan ei ole mustavalkoinen.

Mikä on ”asiakkaallemme paras ratkaisu”? Kuuntelemalla ja kysymällä se selviää.

Kirjoittaja
Ville Valtonen, hallituksen sihteeri
Hallituspartnerit Turku ry