Pemamek – miten päästään Champions-liigaan?


Pekka Heikosen sanoin: ”Kansainvälistyminen on kuin ojankaivuuta. Siinä tulee välillä kunnon hiki pintaan.” Hän on 1989 alkaneella yrittäjän urallaan luottanut paitsi omiin tavoitteisiinsa myös tiiviisiin yhteistyöverkostoihin ja sparraavaan hallitukseen.

Kysyttäessä yrityksen menestyksestä Pemamek Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen mainitsee ensimmäiseksi perheyrittäjyyden.

– Pemamekilla on ollut kasvolliset omistajat, joilla on vahva tahto viedä yritystä eteenpäin. Olemme erikoistuneet ajoissa ja panostaneet vahvimpiin osaamisalueisiimme, uudistuneet rohkeasti ja investoineet toimintaan voimakkaan kasvun edellyttämällä tavalla. Tästä ovat esimerkkeinä mm. mittavat investoinnit tutkimukseen, kehitykseen ja ajanmukaisiin toimitiloihin. Vuonna 2003 otimme käyttöön entistä laajemman ja modernimman tehtaan, jota on laajennettu useaan kertaan täällä Loimaalla.

Myös sitoutuneella henkilöstöllä ja avainhenkilöillä on ratkaiseva rooli yrityksen menestyksessä. Pekka Heikonen mainitsee hyvissä ajoin toteutetun sukupolven vaihdoksen ja toimitusjohtajan rekrytoinnin yrityksen ulkopuolelta. Pekan poika Jaakko toimii nyt Pemamekin hallituksen varapuheenjohtajana, ja toimitusjohtajana aloitti Juha Mäkitalo vuoden 2019 toukokuussa.

Vahva kasvu edellyttää vahvaa osaamista

– Toimintamme on kasvanut viimeisten kahden vuoden aikana yli 100 % 35 miljoonasta eurosta noin 80 miljoonaan euroon. Henkilöstömäärä on kasvanut muutaman vuoden aikana noin 100 uudella henkilöllä. Pemamekiin rekrytoidaan paljon opiskelujensa loppuvaiheessa olevia opiskelijoita tai vastavalmistuneita, jotka koulutamme tehtäviinsä.

Kansainvälistyminen – kaiken a ja o

Pemamekissä on alusta alkaen ymmärretty kansainvälistymisen merkitys toiminnan kasvun ja jatkuvuuden moottorina. Pekka Heikosella on aina ollut voimakas tahto kansainvälistyä.

– Pemamek kansainvälistyi jo pienenä yrityksenä. Se oli toiminnan jatkuvuuden ehdoton edellytys. Jos olisimme jääneet tänne Pohjolaan, yrityksemme tarina olisi hyvin erilainen. 1990-luvun alussa, laman pahimpina vuosina, tähysimme kauas Aasian ja USA:n markkinoille. Moottorina toimi paitsi oma kunnianhimo myös lähimarkkinoiden haastava tilanne.

Pemamekin saavutukset kansainvälistymisen uralla olivat niin merkittävät, että Pemamekille myönnettiin Tasavallan Presidentin vientipalkinto vuonna 1993.

Onnistumiseen tarvitaan myös muita

Pekka Heikonen korostaa verkostoitumisen ja kumppanuusmallien merkitystä yrityksen kehittämisessä.

– Olen koko yrittäjän urani ajan verkostoitunut aktiivisesti. Olen hakenut kumppanuuksia toimialamme varteenotettavista toimijoista ja asiakkaista ja päässyt tekemään yhteistyötä niiden kanssa. Verkostoitumisesta puhutaan nykyään paljon, mutta se oli ajankohtainen ilmiö jo vuosikymmeniä sitten. Uskon, että kumppanuusmallien ja verkostoitumisen merkitys kasvaa edelleen ja että tulevaisuuden menestyjät ovat nimenomaan kumppanuustoimijoita.

Pemamekissa on valittu panostuskohteiksi teknologiaosaaminen ja asiakasteollisuuden tarpeiden hyvä tunnistaminen. Joissakin kehitysprojekteissa on ollut mukana mm. TEKES ja muita vastaavia toimijoita. On myös valittu määrätietoinen erikoistumisen tie ja omien vahvuuksien hyödyntäminen – menty entistä pidemmälle alueilla, joilla ollaan hyviä. Kaiken takana on kuitenkin ollut asiakastarpeiden osaava ja joustava toteutus automaation avulla. Meillä pitää olla kyky auttaa asiakaskuntaamme menestymään entistä paremmin kovassa kilpailussa.

– Me haluamme pelata tätä osaamispeliä Champions-liigassa.

On myös uskallettu panostaa isosti ja mennä rohkeasti ja ennakkoluulottomasti kohti tulevaisuutta. On pistetty likoon niin itsensä kuin yrityskin.

– Emme ole tyytyneet laittamaan asioita kuntoon vain 3-4 vuoden tähtäimellä vaan pyrimme aktiivisesti avaamaan tulevaisuuden näkymiä hyvän strategiatyön avulla. Eihän tämä pelkkää menestystä ole ollut, mutta kohdalle ei onneksi ole osunut mitään erityisen suurta takapakkiakaan.

Hallituksen rooli muuttuu

Pemamekin hallituksessa on jo vuosikymmenien ajan ollut mukana riippumattomia hallitusjäseniä. Yrittäjän uran alkutaipaleella tärkeintä oli jatkuvuuden turvaaminen. Jos itselle sattuisi jotain, hallitus pystyisi ohjaamaan yritystä tai auttamaan yrityksen johtoa sen ohjaamisessa.

– Alkuvaiheessa veljeni, joka myös on yrittäjä, oli melko pitkään hallituksessa mukana. Hän toi yritykseen eri alalla hankittua osaamista. Minä olin vastaavasti hänen yrityksensä hallituksessa.

Yhtenä hallituksen ensisijaisena roolina on toimia yrittäjän luotettavana sparraajana. On hyvä, että yrittäjä voi testata omia ajatuksiaan ja näkemyksiään hallituksen jäsenillä – kysyä neuvoa ja mielipiteitä.

– On tärkeää, että hallituksen jäsenistössä on mukana myös meitä isompien yritysten johtoa. Asiat, joita kohti me olemme menossa, ovat niissä yrityksissä jo käytössä. Sieltä on löytynyt hyviä toimintamalleja myös Pemamekille. Tämä kokemus on arvokasta hallitustyössä, ja se myös antaa jäsenille rohkeutta ottaa rohkeasti kantaa käsiteltävänä oleviin asioihin.

Viime vuosina hallituksen rooli on jonkin verran muuttunut. Tarvitaan entistä enemmän asiantuntemusta eri aloilta: niin tekniikan, talouden, governancen kuin kansainvälistymisen erikoisosaamista.

– Korostan kuitenkin, että kun perheyrityksessä yrittäjä vastaa yrityksestä omilla rahoillaan ja yrittäjän tahdonvoimallaan, hallituksen sparraavalla roolilla on erittäin suuri merkitys.

Merkittävät tulevaisuuden hallitustyön muutosajurit

– Kansainvälistymisemme jatkuu edelleen. Vaikka teknologia ja tuotanto pysyvätkin Suomessa, myynti- ja palveluliiketoiminta pitää viedä entistä lähemmäs entistä kauempana olevia asiakkaita. Se on ehdoton edellytys etenkin huoltopalveluiden kehittämiselle. Olemme käynnistäneet tytäryhtiöt Venäjälle ja USA:han ja myyntitoimistot Puolaan ja Brasiliaan. USA panostukset ovat juuri nyt kehityskohteena ja seuraavana suunnitelmissa ovat investoinnit Keski-Euroopan markkinalla.

Myös hiljattain toteutettu sukupolvenvaihdos ja toimitusjohtajan rekrytoiminen yrityksen ulkopuolelta asettavat uusia haasteita.

– Hallitusjäsenten panoksella on entistä enemmän merkitystä etenkin nyt, kun yrityksellä on yrityksen ulkopuolelta rekrytoitu toimitusjohtaja. Hallituksen pitää tukea toimitusjohtajaa, mutta myös hallitustyöskentelyämme pitää ammattimaistaa. Painopisteen siirtyessä yrittäjävetoisesta toiminnasta kohti organisaatiovetoista toimintaa hallituksen on omaksuttava yrityksen toimintaa nykyistä vahvemmin tukeva rooli.

Riippumattomat hallitusjäsenet voivat myös tehdä hallitustyöskentelyä avoimemmaksi, tuoda hallitustyöskentelyä enemmän esille.

– Ilman muuta riippumattomien hallitusjäsenten mukana olo antaa uusia mahdollisuuksia organisaatiolle ja sen avainhenkilölle: voi kysyä neuvoja, löytää ratkaisuja ja uusia ajatuksia – rikastuttaa johtoryhmätyöskentelyä. Se myös systematisoi asioiden hoitamista ja tuo mukaan aikaisemmin mainitsemaani governancea.

Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä:

– Johdon valinta, kehittäminen ja motivoiminen on tärkeä osa hallitustyötä.

Entä minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää suomalaisille yrityksille ja niiden hallituksille?

– Yritysten tulee tulevaisuudessa olla entistä ketterämpiä verkottujia ja nopeasti omaksua uusia mahdollisuuksia ja teknologioita. Asiakas on loppupeleissä merkittävä yrityksen menestystekijä. Se kuinka hyvin osataan heitä kuunnella ja tarjota heille ratkaisuja ratkaisee menestyksen. Tutkimus ja kehitys ovat tärkeitä ja niihin pitää panostaa, mutta panostakaa myyntiin, kaupallistamiseen ja markkinointiin vähintään yhtä paljon! Tuote tai palvelu ei ole valmis kun tutkimus ja kehitys on hoidettu. Se ei myy itse itseään.


Pemamek Oy kehittää automatisoituja hitsaus- ja tuotantoratkaisuja raskaalle metalliteollisuudelle. Yrityksen asiakkaita ovat laivanrakennus-, tuulivoima-, konepaja-, energia-, offshore- ja prosessiteollisuus. 50 vuoden aikana Pemamek on toimittanut asiakkailleen yli 15 000 hitsaus- ja tuotantoratkaisua 50 maahan.

Pemamekille myönnettiin Tasavallan Presidentin vientipalkinto 1993. Hallituspartnerit ry myönsi Pemamekille Kultaisen Nuijan tunnustuksena hyvästä hallitustyöstä 2018. Samana vuonna Turun kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta myönsi Pemamekille Varsinais-Suomen vientipalkinnon.

Ilmianna ehdokkaasi Kultaisen Nuijan saajaksi 10. maaliskuuta mennessä!

Hallituksen pitkäjännitteinen työ yrityksen menestyksen rakentajana ansaitsee oman tunnustuksensa. Tästä syystä Hallituspartnerit palkitsee jo kymmenettä kertaa Kultainen Nuija -palkinnolla hallituksen, joka on esimerkillisellä tavalla ollut edesauttamassa yrityksen menestystä.

Onko tiedossasi pk-yritys, joka on hyvän hallitustyöskentelyn avulla nostanut merkittävästi yrityksen arvoa? Vuoden 2020 Kultaisen Nuijan ehdokkaita haetaan parhaillaan. Kerro hyviä ehdotuksia palkinnon saajaksi Hallituspartnereiden nettisivulla 

Voittaja julkaistaan Hallituspaikka 2020 -messutapahtuman yhteydessä 27. toukokuuta.

www.hallituspaikka.fi