Kasvuyritys ei ole yhden miehen show – Riippumattomat hallitusjäsenet vahvistavat Tasowheelin strategista ajattelua

TEEMA: OSAAMINEN JA KYVYKKYYDET
Hallituspartnerit Tampere

Perheyhtiö Tasowheelissa hallituksella on merkittävä rooli pohdittaessa tulevaisuuden skenaarioita. Hallitus on myös muutoksen käynnistäjä.

”Jokainen meistä hallitsee pienistä kokonaisuuksista erittäin vähän. Kun saat hallitustyöhön mukaan muita, jotka hekin hallitsevat pienistä kokonaisuuksista vähän, lopputulos onkin jo paljon enemmän”, Tasowheel Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Sorjonen toteaa.

Tasowheel Oy:n omistajat totesivat parikymmentä vuotta sitten, että heidän perheyhtiönsä kasvun jatkuminen edellyttää osaamisen vahvistamista. Riippumattomien hallitusjäsenten mukaan tulolla oli tässä suuri merkitys. Moni hallitusjäsen on löytynyt omista verkostoista, mutta myös Hallituspartnerien jäsenvälityspalvelua on hyödynnetty hyvin tuloksin.

Hallituskokoonpanon vahvistaminen aloitettiin rekrytoimalla kaksi riippumatonta hallitusjäsentä. Pian tämän jälkeen omistajien roolit vaihtuivat Tasowheelin nykyisen hallituksen puheenjohtajan Kari Sorjosen isän jättäessä toimitusjohtajan tehtävät ja jäädessä hallituksen puheenjohtajaksi. Samaan aikaan Kari siirtyi myynnin ja markkinoinnin vetovastuusta toimitusjohtajan tehtäviin. Uusien hallitusjäsenten myötä yritys sai lisää voimaa strategiseen ajatteluun ja haastamista omistajien ajatuksille.

Ammattimainen hallitustyö kehittää yritystä ja opettaa omistamista

Tällä hetkellä Tasowheelin hallituksessa on kuusi jäsentä, kolme omistajaa ja kolme riippumatonta hallitusjäsentä. Kari Sorjonen toimii hallituksen puheenjohtajana. Hänen kahden poikansa hallitusrooli määrittyy tällä hetkellä osakeyhtiön sukupolven vaihdosta koskevien säädösten mukaan. He ovat mukana opettelemassa omistamista.

– ”Tavoitteenamme on tarkastella asioita monipuolisesti, useammista näkökulmista. Siksi hallituksemme kokoonpano perustuu erilaisiin rooleihin, jotka pyrimme sovittamaan yrityksen tulevaisuuden skenaarioiden ja haasteiden mukaan. Tällä hetkellä mukana on muun muassa hankinnan, laskennan ja konepajaosaamista.”

Kari Sorjonen muistuttaa, että kukaan ei osaa tehdä kaikkea itse eivätkä omat ajatukset eivät välttämättä ole aina järkevimmät. Omistajan avoimen asenteen lisäksi on tärkeää, että hallitusjäsenet ovat käytettävissä myös hallituksen kokousten välissä. Heidän osaamistaan tarvitaan esimerkiksi sparraamassa johtoryhmän jäseniä ja muita avainhenkilöitä.

– ”Meillä on kasvustrategia, ja sen taustalle on tehty omistajastrategia. Niiden avulla suunnistamme kohti visiota, ja tässä hallitusjäsenten rooleilla on suuri merkitys. Hallitusjäsenten on myös uskallettava haastaa voimakastahtoistenkin henkilöiden näkemyksiä matkan varrella. Se varmistaa, että kehitys jatkuu eteenpäin.”

Huomio strategiseen ajatteluun

Monessa pk-yrityksessä suhtaudutaan riippumattomien hallitusjäsenten rekrytointiin melko varovaisesti – epäilevästikin. Kari Sorjonen huomauttaa, että usein niissä yrityksissä samalla tuolilla istuu omistaja, yrittäjä, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, jonka kädet ovat, ei vain kyynärpäitä, vaan olkapäitä myöten operatiivisessa toiminnassa.

– ”Se tarkoittaa, että asioita katsotaan erittäin läheltä, jolloin on vaikea nähdä metsää puilta – esimerkiksi mitä uusia näkemyksiä riippumaton hallitusjäsen voisi tuoda yritykseen.”

Kukaan ei osaa tehdä kaikkea itse eivätkä omat ajatukset eivät välttämättä ole aina järkevimmät.

Riippumaton hallitusjäsen katsoo yritystä etäämmältä ja näkee sen vuoksi asiat eri tavalla. Hän voi haastaa olemassa olevia ajattelutapoja ja käytäntöjä ja tuoda yhtiöön strategista ajattelua.

– ”Riippumattoman hallitusjäsenen tuoma hyöty konkretisoituu siinä, että yrityksen toimintaa voidaan tarkastella mahdollisimman monesta eri näkökulmasta.  Katsotaan strategiaa ja yrityksen kehittämistä – ei niinkään operatiivista toimintaa. Tätä minä haen Tasowheelin hallitustyöstä.”

Riippumaton hallitusjäsen tuo mukanaan vahvaa kokemusta

Ajatus Hallituspartnereiden jäsenvälityspalvelun hyödyntämisestä syntyi omistajien työstäessä omistajastrategiaa yhteistyössä Antti Virtasen kanssa, joka on Hallituspartnerien jäsen.

Asiantuntija, joka tuli perheen ja yrityksen ulkopuolelta toi strategiatyöhön uskottavuutta.

Kari Sorjonen halusi lähteä muodostamaan hallitusta, josta olisi yritykselle hyötyä pitemmällä aikavälillä ja jonka jäsenillä olisi omat roolinsa.

– ”Tiesin Hallituspartnerit entuudestaan ja tunsin joitakin heidän jäseniään. Halusin selvittää löytyisikö sieltä jotain sellaista, mitä en ole edes osannut pohtia.”

Hallituspartnereista valikoitui hyviä ehdokkaita, joista jokainen olisi sopinut Tasowheelin hallitukseen hyvin. Valituksi tuli Pekka Pohjoismäki.

– ”Pekka oli juuri ollut Tasowheelin kokoisessa pk-yrityksessä vetäjänä muutaman vuoden ajan. Hänen mukanaan saimme kokemusta myös suurista yhtiöistä. Itse asiassa olimme jo aikaisemmin pyytäneet Pekkaa hallitukseemme, mutta tuolloin hänellä ei ollut mahdollisuutta tulla mukaan. Hänen lisäkseen mukaan tuli täsmärekrytointina laskenta- ja rahoitusalan ammattilainen, jonka kanssa olimme tehneet yhteistyötä jo aikaisemmin.”

Hallitustyö auttaa ennakoimaan tulevaisuutta ja toimii muutoksen käynnistäjänä

Maailmassa eletään epävakaita aikoja ja tulevaisuudennäkymiä peittää sumuverho. Tasowheelissa hallituksella on merkittävä rooli pohdittaessa tulevaisuuden skenaarioita. Hallitus on myös muutoksen käynnistäjä.

– ”Tuoreimpana esimerkkinä muutoksen käynnistämisestä on yrityksen kehityshanke, joka koskee niin yhtiön ja organisaation rakenteita kuin osaamisportfoliota.”

Tasowheel suunnittelee ja valmistaa voiman- ja liikkeensiirtoratkaisuja ja komponentteja.

Hallituksen kokoonpanoa kannattaa pohtia silloinkin kun kaikki toimii hyvin. Kari Sorjonen huomauttaa, että hallitustyö ei ole 100 metrin juoksu, vaan maraton. Tasowheelin omistajastrategia tehtiin viideksi vuodeksi, ja alkaa olla päivityksen aika. On mietittävä hallituksen kokoonpanoa pitemmällä aikajänteellä. Onko se sama kuin nyt vai pitääkö sitä muuttaa? Mitkä ovat tulevaisuuden haasteet ja minkälaista osaamista ne edellyttävät?

– ” Meillä on hyvä toimiva hallitus, mutta näitä asioita on hyvä miettiä vaikka mitään akuuttia tarvetta ei juuri nyt olekaan. Fokus on oltava siinä miten me pärjäämme tulevaisuudessa, missä on kilpailukykymme. Olemme kansainvälisillä markkinoilla, joilla Suomen mestaruus ei riitä. Hallituksen on uskallettava kyseenalaistaa ja tuoda esiin vaihtoehtoisia näkökulmia. Tuloksena voi olla oivallus, joka ei ole ikinä tullut omaan mieleen.”

Myös omistajan roolia on tarkasteltava.

– ”Niin kauan kuin olen tässä yhtiössä omistajana, tulen olemaan mukana yhtiön toiminnassa tavalla tai toisella. Roolini voi kuitenkin jossain vaiheessa muuttua nykyisestä.”

Hallituspartnerien jäsenvälityspalvelu helpotti valintaa mutta myös haastoi pohtimaan valintakriteereitä

Hallituspartnereiden jäsenvälityspalvelu saa hyvää palautetta nopeutensa ja edullisten kustannusten vuoksi. Tasowheelin hallitusjäsenrekrytointi vietiin maaliin kolmessa kuukaudessa, joista yksi oli lomakuukausi. Kustannuksetkaan eivät päätä huimanneet.

Hallituksen kokoonpanoa kannattaa pohtia silloinkin kun kaikki toimii hyvin.

Rekrytointi toki vaatii panostusta myös yrityksen omistajalta kun mietitään uusien hallitusjäsenten valintakriteereitä. Kari Sorjonen kannustaa tekemään työn hyvin, koska silloin rekrytoivassa yrityksessä joudutaan pohtimaan tarkkaan mihin asioihin oikeasti tarvitaan apua. Hallitustyön dynamiikkaakaan ei pidä sivuuttaa. Kun lähdetään vahvistamaan perheyhtiön hallitusta, kannattaa heti ottaa hallitukseen vähintään kaksi riippumatonta jäsentä. Se antaa mahdollisuuden haastaa totuttua ajatusmaailmaa ja toimintatapaa.

– ”Kukaan ei ole täydellinen. Jokainen meistä hallitsee pienistä kokonaisuuksista erittäin vähän. Kun saat mukaan muita, jotka hekin hallitsevat pienistä kokonaisuuksista vähän, lopputulos onkin jo paljon enemmän. Tätä taustaa vasten ja ottaen huomioon rekrytoitujen hallitusjäsenten yritykselle tuomat hyödyt sanoisin, että rekrytointiprosessin kustannukset olivat edulliset. Saman rahasumman polttaa huomaamatta nopeasti, jos jää miettimään yrityksen tulevaisuutta yksin.”

Tasowheel on suomalainen perheyritys, joka suunnittelee ja valmistaa voiman- ja liikkeensiirron ratkaisuja ja komponenetteja kotimaisen ja kansainvälisen teollisuuden tarpeisiin. Tutustu Tasowheeliin täällä.