Kyllä, hallitus vastaa myös yrityksen verkkosivuista!

Jari Laakso, puheenjohtaja
Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry

Potentiaalisella asiakkaalla kestää 50 millisekuntia muodostaa mielipide yrityksenne verkkosivuista. Sen jälkeen hän päättää jääkö vai lähteekö. Ja jos sivustolla ei ole kykyä hurmata, parantaa yrityskuvaa ja tukea liiketoimintaa, on asia mitä suurimmassa määrin ylimmän johdon asia.

Hyvin suunnitellulla verkkosivustolla on korvaamaton rooli markkinoinnissa. Maailma on nyt siinä tilassa, että sivut ovat yrityksenne tärkein myyjä, brändinrakentaja ja tehokkaan digitaalisen viestinnän keskiö.

Verkkosivuilla potentiaaliset asiakkaat muodostavat ensimmäisen mielipiteen teistä ja tavastanne tehdä. Silti monet näkevät sivustoon investoinnin turhana. He eivät huomioi verkkosivujen todellista kykyä myydä, rakentaa haluttua brändimielikuvaa ja parantaa liiketoimintaprosesseja. Ja juuri siksi jokaisen hereillä olevan hallituksen kannattaisi kiinnostua kvartaalin tunnuslukujen ohella verkkonäkyvyydestä sekä pohtia hetki seuraavia kysymyksiä.

Osaammeko hyödyntää sivustoamme?

Voi olla valaisevaa selvittää, kuinka usein ja millä tavalla oma henkilöstönne käyttää sivustoanne. Osaavatko myynnistä, markkinoinnista ja palveluista vastaavat avainhenkilöt hyödyntää digitaalista kontaktipintaa? Tarjoaako sivusto kävijöille sellaista sisältöä, joka syventää tarinaanne ja nappaa potentiaaliset asiakkaat tiukemmin haltuun? Vietteleekö sivusto ja onko sillä kyky tuottaa laadukkaita liidejä?

Luoko sivustomme aitoa lisäarvoa?

Varsinkin B2B-myynnissä on elintärkeää tarjota kävijöille apua erilaisiin tarpeisiin ja ostopolun vaiheisiin. 85 % prospekteista etsii tietoa verkosta ennen ostopäätöksen tekoa. He vierailevat yrityksen sivuilla ennen kuin ottavat yhteyttä, mutta yleensä myös keskustelujen ja tapaamisten jälkeen. Silloin verkkosivuston on tarjottava se ratkaiseva ylimääräinen lisäarvo, joka kääntää kaupat teille.

Parantaako sivusto imagoamme vai ei?

Tutkimusten mukaan 47 % asiakkaista odottaa verkkosivun latautuvan kahdessa sekunnissa tai nopeammin. Ja nopeus on vain yksi pieni asia, joka vaikuttaa siihen millainen tunne ja mielikuva yrityksestänne muodostuu. Onneksi näitä lukuisia nyansseja ei tarvitse hallitustasolla käsitellä, mutta sen sijaan on paikallaan heittää pallo oikeille ihmisille ja kysyä: Palveleeko verkkosivujemme sisältö oikeasti asiakaskeskeistä strategiaamme? Erotummeko eduksemme? Olemmeko onnistuneet viemään tarjoomamme, arvomme ja toimintatapamme verkkoon niin, että kokonaisuus maistuu mahtavalta? Tai ainakin huomattavasti paremmalta kuin kilpailijoiden.

Hyvää ja tuloksellista hallitustyötä kaikille!

Jari Laakso

Kirjoittaja on Chairman & Partner, Avalon Valley Bros -ryhmässä, johon kuuluvat Avalon, Ntrnz Media, Hubit ja Joiqucom